ISBN: 9788761687302. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017